Home

Aktuálne:

SPECULUM MUNDI, Galéria Medium, vernisáž: 8. 1. 2020
Facebook udalosť: Speculum Mundi


Erika Szőke

Erika Szőke pracuje prevažne v médiu fotografie, pričom pravideľne experimentuje s technicko-mediálnymi možnosťami, danosťami rôznych (aj starobylých alebo sama sebou vyvinutých) fotografických a fototechnických postupov, niekedy s produktívnymi presahmi do voľnej grafiky.