Home

Erika Szőke

Erika Szőke pracuje prevažne v médiu fotografie, pričom pravideľne experimentuje s technicko-mediálnymi možnosťami, danosťami rôznych (aj starobylých alebo sama sebou vyvinutých) fotografických a fototechnických postupov, niekedy s produktívnymi presahmi do voľnej grafiky.