Szőke Erika: Érezd magad otthon! – kiállításmegnyitó

Várunk minden érdeklődőt a Kaleidoszkóp Házban 2018. 04. 20-án, 18:00-kor Szőke Erika kiállítására! Az Érezd magad otthon! c. kiállítást Száz Pál író nyitja meg.

“Szőke Erika képein a fény és az árnyék úgy játszik egymásba, akár az illanó pillanatnyiság és a örökkévalóságba merevedő idő. Akárcsak a kakaó bőre a csészében, a krumplilaska forró lehelete, a hideg húsleves karikáiban játszó félhold. A hétköznapok szaladása emlékképekre vetül, a családi élet mozzanatai mögött gyerekkori emlékképek tűnnek fel. A munkák és napok forgatagában a szülők tevékenységét a gyermek optikája művészetté nemesíti. A főzés, a szobafestés, a kerti munkák olyan mágikus cselekedetté válnak, amelyek az idő metamorfózisát hozzák létre: éltető elemet és kötőanyagot alakítanak ki, kovászt, amely az egybekelés alapja, amely az állandó átalakulásban létező azonosságot anyagiasítja.”
(Száz Pál)

Belső Narratívák / Inner Narratives – MAMŰ, Budapest

Anya merít az otthonunkból, kenyér objektum – saját technika / Matka naberá z domova; objekt z chleba – vlastná technika, 2018

BELSŐ NARRATÍVÁK ⎪ INNER NARRATIVES
2018 03 09 → 03 30

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:
NAGY Csilla ⎪ SZŐKE Erika ⎪ FERENCZ S. Apor

MEGNYITÓ / OPENING:
2018. március 9. / 9 March 2018 (péntek / Friday) 19:00 / 7pm

MEGNYITJA / OPENING SPEECH BY:
SZILÁGYI Róza Tekla független kurátor / independent curator

KURÁTOR / CURATOR: FERENCZ S. Apor

A jelen csoportosulást a több ponton azonos szakmai attitűd és hasonló témák tárgyalása predesztinálta a közös kiállításra. Mindhárom alkotó munkásságát erőteljesen meghatározza az „emlékezés” témaköre, eltérő megjelenítési formákkal. Műveik központi témája főként a családhoz kötődő emlékképek újra értelmezése, a családon belüli viszonyrendszerek és kapcsolati hálók kérdései, illetve azok ábrázolhatósága. Hangsúlyos szerepet kap az emlékezés és a felejtés vagy a kritika és az abszolút elfogadás, olykor szembe állítva ezeket egymással. A „Kortárs narratívák” című kiállítás ezt az alkotói szemléletet / kifejezésmódot kívánja bemutatni.

This group of artists has been predestined to exhibit together due to the same professional attitude in many ways and the dealing with similar problems. The works of all three artists are characterized very strongly by the topic of “remembering”, though they use different means of representation. They have got as a central topic of their artworks mainly the reinterpretation of family flashbacks, focusing on the questions of family relationships and contact networks within the family, respectively on the possibilities of their representation. Remembering and forgetting, critique and absolute acceptance get a special role here, sometimes being contrasted to each other. The exhibition entitled “Contemporary Narratives” is meant to present this kind of creative approach / creative expression.

HELYSZÍN / VENUE:
MAMŰ Galéria / Gallery
H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: 2018. március 30-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / until 30 March 2018, Wednesday, Thursday, Friday from 4pm to 7pm

Facebook esemény: link