• NEKONEČNO II., foto z viacdierkovej rotačnej kamery / VÉGTELENSÉG II., rotációs multilyukkamera fotó

  • BOZK, foto z viacdierkovej rotačnej kamery / CSÓK, rotációs multilyukkamera fotó

  • Rozpínanie vesmíru, digitálna fotografia / Univerzum tágulás, digitális fotó

1/