You are currently viewing Video z vernisáže: Nastavte si hodiny
Nájdené telá, inštalácia z chlebov / Talált testek, kenyérinstalláció

Video z vernisáže: Nastavte si hodiny

  • Post author:
  • Post category:blog

“Nastavte si hodiny / Az órát igazítsátok el“, Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava

©www.televizio.sk